Oferujemy usługi księgowe, których zakres dostosowany jest do potrzeb klienta. Może on obejmować pełne prowadzenie księgowości lub być ograniczony do pomocy doradczej w zakresie organizacji księgowości.

Pełen zakres usług obejmuje:

  • prowadzenie  ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie miesięcznych raportów wewnętrznych w uzgodnionej formie,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań statystycznych,
  • sporządzanie dokumentacji płacowej i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji kadrowej.

Możliwe są również rozwiązania pośrednie. Niektóre z wyżej wymienionych czynności klient wykonuje we własnym zakresie, a pozostałe powierza nam. Usługi świadczymy głównie we własnej siedzibie, zdarza się jednak, że korzystniejsza jest praca w siedzibie klienta. W razie potrzeby zatrudniony przez nas pracownik może być na stałe oddelegowany do pracy w biurze klienta.